Oslobilder.no

Vilkår for bruk av bilder fra Oslo Museum

Bildene kan ikke brukes til annet enn det oppgitte formål.

Museets og fotografens/kunstnerens navn skal oppgis sammen med bildet eller i egen bildeliste. Er navnet ukjent oppgis "ukjent fotograf/kunstner". Det må opplyses om det dreier seg om utsnitt.

Det er brukers ansvar å vise aktsomhet ved gjengivelse av bilder, slik at det ikke skjer til skade for eller krenker avbildede personer, jfr. Åndsverksloven § 45c.

Den tekniske gjengivelsen skal være av en slik karakter at det ikke skader fotografens/kunstnerens ry.

Prisliste – gjelder fra 1. mars 2023 (veiledende):

Priser er oppgitt ekskl. moms

Digital fil med fotografisk gjengivelseskvalitet (standard er tiff-format, 300 dpi-A4).

Ved behov for nydigitalisering vil ekstrakostnader påløpe.

Privat bruk kr. 450
Redaksjonell bruk (publisering i bøker, aviser, tidsskrifter, ukepresse, bedriftspublikasjoner, film, fjernsyn og internettsider).
Dobbel pris ved utgivelse på flere språk.
kr. 900
Forside, samme kategorier kr 1.500
Utsmykning fra kr. 1.500
Reklame fra kr. 2.500
Rabattene kan ikke kombineres